ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletเครื่องมือวัดค่า CCA
bulletชนิดของแบตเตอรี่แบบต่างๆ
bulletข้อสั่งเกตอาการแบตตอรี่เสื่อม
bulletโครงสร้างแบตตอรี่ กรด-ตะกั่ว
bulletวิธีการชาร์ทแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง
bulletวิธีดูแลรักษาแบตเตอร๊่รถยนต์
bulletเลือกแบตให้เหมาะกับรถ
bulletรถยี่ห้อไหนใช้แบตเตอรี่อะไร
bulletโค้ด,ชนิด,แอมป์,แบตทุกยี่ห้อ
bulletขั้นตอนการตรวจวัดแบตเตอรี่
bulletแผนที่OFFICEช.แบตเตอรี่
dot
dot
bullet105H44 MF 35Amps
bullet105H44L MF 35Amps
bullet106H60 MF 45Amps
bullet106H60L MF 45Amps
bullet12H70Pi MF 70Amps
bullet12H70LPi MF 70Amps
bullet12H80Pi MF 75Amps
bullet12H80LPi MF 75Amps
bulletBX125 MF 85Apms
bulletBX125LPi MF 85Apms
bulletBX135P MF 95Amps
bulletBX135LPi MF 95Amps
bullet12VB65Mi MF 65Amps
bullet12FL65ME MF 65Amps
bullet12FB75Mi MF 75Amps
bullet12ML85ME MF 85Amps
bullet12MB100Mi MF 100Amps
bullet12WB110ME MF 110Amps
bullet_____________________
bullet.
bullet105H44 SMF 35Amps
bullet106H60 SMF 45Amps
bullet12H70 SMF 70Amps
bullet12H80 SMF 75Amps
bullet12H90 SMF 85Amps
bullet108M90 SMF 85Amps
bullet108M100 SMF 95Amps
bullet108M110 SMF 110Amps
bullet12VB65 SMF 65Amps
bullet12FL65 SMF 65Amps
bullet12FB75 SMF 75Amps
bullet12ML85 SMF 85Amps
bullet12MB100 SMF 100Amps
bullet12WB110 SMF 110Amps
dot
dot
bullet46B24L 45Amps
bullet46B24R 45Amps
bullet46B24L(S) 45Amps
bullet46B24R(S) 45Amps
bullet55D26L 60Amps
bullet55D26R 60Amps
bullet75D31L 70Amps
bullet75D31R 70Amps
bullet95D31L 80Amps
bullet95D31R 80Amps
bullet105D31L 90Amps
bullet105D31R 90Amps
bulletDIN566-18 66Amps
bulletDIN588-15 88Amps
dot
dot
bulletNS60L 45Amps
bulletNS60 45Amps
bulletNS60L(S) 45Amps
bulletNS60(S) 45Amps
bulletN50Z 60Amps
bulletN50ZL 60Amps
bulletN70Z 70Amps
bulletN70ZL 70Amps
bulletNS100 75Amps
bulletNS100L 75Amps
bullet95D31L 80Amps
bullet95D31R 80Amps
bullet105D31L 90Amps
bullet105D31R 90Amps
bulletN100 100Amps
bulletN120 120Amps
bulletN150 150Amps
bulletN200 200Amps
bulletDIN75L 75Amps
bulletDIN100L 100Amps
dot
dot
bulletNS60L 45Amps
bulletNS60R 45Amps
bulletNS60L(S) 60Amps
bulletNS60(S) 60Amps
bulletN50Z 60Amps
bulletN50ZL 60Amps
bulletN70Z 70Amps
bulletN70ZL 70Amps
bulletNS100 75Amps
bulletNS100L 75Amps
bulletNX120-7 80Amps
bulletTX790 90Amps
bulletTX500 55Amps
bulletTX600A 60Amps
bulletTX600 60Amps
bulletN100 100Amps
bulletN120 120Amps
bulletN150 150Amps
bulletN200 200Amps
bulletDIN65L 65Amps
bulletDIN75L 75Amps
bulletDIN100L 100Amps
bullet______________________
bullet-
bulletAD65MF 65Amps
bulletAD75MF 75Amps
bulletAD100MF 100Amps
bulletA60L ( MF ) 45Amps
bulletA60LS ( MF ) 45Amps
bulletA80 ( MF ) 75Amps
bulletA125 ( MF ) 85Amps
dot
dot
bulletNS60 45Amps
bulletNS60L 45Amps
bulletNS60(S) 60Amps
bulletNS60L(S) 60Amps
bulletN50Z 60Amps
bulletN50ZL 60Amps
bulletN70Z 70Amps
bulletN70ZL 70Amps
bulletG120 80Amps
bullet105D31R 90Amps
bullet105D31L 90Amps
bulletN100 100Amps
bulletN120 120Amps
bulletN150 150Amps
bulletN200 200Amps
bulletSuperDIN55 55Apms
bulletSuperDIN75 75Apms
bulletSuperDIN100 88Apms
bullet_____________________
bulletD60(S)MF 45Amps
bulletD60L(S)MF 45Amps
bulletDD75MF 75Amps
bullet65D23L MF 65Amps
bulletD120MF 85Amps
bulletD150MF 90Amps
dot
อัลปัมรูปแบตเตอรี่รถยนต์ทุกรุ่น
dot
bulletอัลปัมรูป BOLIDEN MF
bulletอัลปัมรูป BOLIDEN SMF
dot
dot
bulletลักษณะเด่นBOLIDEN MF
bulletลักษณะเด่นBOLIDEN SMF
bulletลักษณะเด่น FB Super Gold
bulletข้อมูลแบตเตอรี่ GS
bulletรถรุ่นอะไรใช้แบตเตอรี่อะไรดูที่นี่
dot
ส่งข่าวสารได้ที่นี่

dot
bulletแผนที่OFFICEช.แบตเตอรี่


แบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ BOLIDEN ชนิดMaintenance Free รุ่นQuick One
แบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ BOLIDEN ชนิด Sealed Maintenance Free รุ่น SMF
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ BOLIDEN ทุกรุ่น คลิกที่นี่
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ PANASONIC ทุกรุ่น
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ GS-BATTERY ทุกรุ่น คลิกที่นี่
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ 3K-BATTERY ทุกรุ่น คลิกที่นี่
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ยี่ห้อ Yuasa-BATTERY ทุกรุ่น คลิกที่นี่


ข้อมูลแบตเตอรี่ GS
GS แบตเตอรี่

วิธีการอัดไฟ
1.)เปิดจุกแบตเตอรี่ เพื่อระบายก๊าชที่เกิดขึ้นระหว่างอัดไฟและอย่าให้มีฝุ่นผงเข้าไปในแบตเตอรี่
2.)การอัดไฟแบตเตอรี่
2.1กรณีอัดไฟแบตเตอรี่1ลูก/ ต่อขั้ว+ของเครื่องอัดไฟเข้ากับขั้ว+ของแบตเตอรี่+และต่อขั้ว+ของเครื่องอัดไฟกับขั้ว+ของแบตเตอรี่
2.2กรณีอัดไฟหลายลูก/ต่อแบตเตอรี่ทุกลูกแบบอนุกรมและต่อขั้ว+และ+ขั้วสุดท้าองแบตเตอรี่เข้ากบขั้ว+และ-ของเครื่องอัดไฟตามลำดับ
3.)ทำการปรับกระแสเครื่องอัดไฟให้อยู่ที่ค่าต่ำที่สุด และเปิดสวิทซ์เครื่องอัดไฟ
4.)ปรับค่ากระแฟฟ้าตามวิธีการอัดไฟดังนี้
-การรอัดไฟอย่างช้า:กระแสอัดไฟเท่ากับ
•แบตเตอรี่รถยนต์=ความประจุไฟฟ้า(Ah)/20
•แบตเตอรี่รถจักยานย์=ความจุไฟฟ้า(Ah)/10
-การอัดไฟอย่างปานกลาง
•การอัดไฟแบบนี้จะให้ผลดีกับแบตเอรี่ที่สุด วิธีการคือเอ่าควมจุไฟฟ้า(แอมป์)หาร ด้วย 10จะได้ค่าอัดไฟของแบตเตอรี่จะเดือดที่อุณหภูมิ 55C
-การอัดไฟอย่างเร็ว
•ใช้ในกรณีการเล่งด่วนเป็นการอัดไฟชั่วคราวเพื่อใช้ติดเครื่องยนต์ได้เท่านั้นโดยใช้เวลาในการอัดไฟครึ่งชั่วโมงและอัดไฟด้วยค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน50%ของค่าความจุไฟฟ้า เช่น ค่าความจุ 50 Ahกระแสอัดไฟต้องไม่เกิน 25 แอมป์

การตรวจเช็คแบตเตอรี่ขณะชาร์จไฟอุณหภูมิน้ำกรดขณะอัดไฟไม่เกิน 55 "c
ก่อนเปิดเครื่องอัดไฟ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟเต็มหรือไม่ด้วยวิธีการดันี้
1)สังเกตุดูฟองก๊าซระเอียดมาก จนน้ำกรดขาวขุ่นทุกช่องวัด ถ.พ.กรดต้องได้1.230-1.260 คงที่ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง(สำหรับแบตเตอรี่ธรรมดา)
2)โวลท์ของแบตเตอรี่จะมีค่าประมาณตั้งแต่ 14.2-15.8โวลท์(สำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลท์)หรือ (6.7-7.5โวลท์ สำหรับแบตเตอรี่ 6 โวลท์
)

เงื่อนไขการรับประกัน
1.รับประกัน 1 ปี นับจากวันลูกค้ามาซื้อแบตเตอรี่(ลูกค้าหมยถึงผู้ใช้แบตเตอรี่)
2.การรับประกันจะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทเลินล่อของผู้ใช้ไฟ ไหม้ภัยธรรมาชาติ เช่นน้ำท้วม ฟ้าผ่า หรือ แผ่นดินไหว
3.การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ้อม      หรือ เปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับการมอบหมายจากทางบริษัท
4.การรับประกันน้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้
•ไม่มีการระบุวันที่ขา หรือ มีการระบุวันที่ขายบนแบตเตอรี่ไม่ชัดเจน
•สะพานไฟ ขั้วหรือสปาร์ค โดยใช้งานเกินกำลังผิดวิธี
•ชาร์จไฟเกิน(Over Charge)
•จ่ายไฟเกิน(Over Discharge)
•กรดแห้งหรอต่ำกว่าระดับที่กำหนดระดับใช้งานและไม่ได้ปฎิบัติวิธีการเก็บรักษา
•เปลือก ฝา จุก ผนังเซลแตกเป็นตำหนิจากการใช้งาน

ตาราง AUTOMOBILE BATTERY แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์

รุ่น JIS type ลักษณะขั้ว แผ่น แอมป์ CCA ขนาด ติดตั้งในรถ
NS40 32B20R +    - 9 32 232 197x129x227 มาสด้า แฟมิเลีย/โตโยต้า อแวนซ่า
NS40L 32B20L -    + 9 32 232 197x129x227 ไดฮันสุ มิร่า / แกรนมูฟ 1.5
NS40Z 36B20R +     - 11 35 274 197x129x227 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ (รุ่นเก่า)/ ซูซูกิ สวิฟท์ 1.3
NS40ZL 36B20L -     + 11 35 274 197x129x227 มิตซูบิชิ นิวแลนด์เซอร์1.3,1.5/โตโยต้า โคโรลล่า ทุกรุ่น/ฮอนด้า ซิตี้
NS60 46B24R +    - 13 45 325 238x129x225 ซูซูกิ คาริเบี้ยน วีทาน่า เอพีวี
NS60(S) 46B24R(S) +    - 13 45 325 238x129x225 โตโยต้า โซลูน่า /ฮอนด้า ซีวิค แอคคอท ซีอาร์วี/มิตซูบิชิ สเปช1.8/ซูซูกิ คาริเบียน
NS60L 46B24L -      + 13 45 325 238x129x225 นิสสัน ซันนี่ เอ็นวีเซ็นทร้า1.6 /ซูบารุ เลกาซี อิมเพรสซ่า 1.6/โตโยต้า โคโลล่า ทุกรุ่น
NS60L(S) 46B24L(S) -       + 13 45 325 238x129x225 ฮุนได แอคเซ็นท์ /มาสด้า 323 ซีดาน แอสติน่า 323/โตโยต้า โคโลล่า 1.6 1.8 ยารีส/ ซุบารุอิมเพรสซ่า 1.6 2.0/มิตซูบิชิ แลนเซอร์ (อีคาร์ ซีเค) ซีเดีย/ ฮอนด้า ซีอาร์วี ซีวิค (รุ่นใหม่)
NS70 65D26 +      - 13 65 413  260x173x225 นิสสัน เซฟิโร่ ขับหลัง/ มิตรซูบิชิ เอฟอี
NS70L 65D26L -      + 13 65 413 260x173x225 นิสสัน พีมีร่า 2.0/มิตซูบิชิ อัลติม่า 2.0/ อีซูซุ ทรูปเปอร์/โตโยต้า แคมรี่2.2
N50Z 55D26R +     - 11 60 348 200x173x225 นิสสัน เซฟิโร่ ขับหลัง/ อัลฟ่า โรมิโอ GTV/แลนด์โรเวอร์ ดิสคัฟเวอร์รี่ เร้นจ์โรเวอร์
N50ZL 55D26L -     + 11 60 348 200x173x225 มิตซูบิชิ แลนเซอร์ 1.8/ ฮุนได โซน่าต้า GLS2.0/ นิสสัน เทอราโน เชฟิโร ขับหน้า
SuperDin55 - -     + 13 55 255 246x176x189 ฟอร์ด เลเซอร์ แอสปายส์ เฟสติว่า โฟสกัส/แดวู แฟนตาซี เชียโล เอสเปอโร/ โฟล์ค เวนโต้ พาสสาท /เกีย สปอทเทจ/ฮุนได ทิบูรอน/เซฟโลเลต เอสเตรท
SupperDin75 - -    + 15 75 420 278x176x189 ใช้แทนในรุ่น SuperDin66 เบนซ์ E 280 SIK 230 วางหลัง/ซีตรอง ซี 5 /ช๊าบ9-3 9-5/ โฟล์ค กอร์ฟ พัสสา คาร์ราเวล เชฟโรเลต ชาฟิร่า
SupperDin100 - -     + 19 88 458 354x176x189 เบนซ์ C180 C220 C240 C200K E200K E240 300D S280 S320 S500/บีเอ็มดับบลิว 523iA
SP100R(S) 46B24R +     -

13

45 325 238x129x225 ฮอนด้า ซีวิค ซีอาร์วี/โตโยต้า โซโลน่า/ซูซุกิ คารเบียน
SP100L 46B24L -     + 13 45 325 238x129x225 ฮอนด้า ซิตี้/โตโยต้า โคโรล่า/นิสสัน ซันนี่ เอ็นวี/ซูซูกิ วีทาร่า มิตซูบิชิ แลนเซอร์
SP100L(S) 46B24L(S) -     + 13 45 325 238x129x225 ฮอนด้า แอคคอต/โตโยต้า โคโรลล่า 1.6L

 
ตาราง  AUTOMOBILE BATTERY MF
รุ่น JIS type ลักษณะขั้ว แผ่น แอมป์ CCA ขนาด ม.ม. ติดตั้งในรถ
38B19R-MF 38B19R-MF +   - 9 38 272 187x128x227 -
38B19L-MF 38B19L-MF -   + 9 38 272 187x128x227 โตโยต้า โคโรลล่า โซลูน่า วีออส/ ฮอนด้า แจ๊ส ซิตี้
D60-MF 46B24R-MF +   - 13 45 325 238x129x225 ซูซูกิ คาริเบียน วีทาร่า
D60(S) 46B24(S)-MF +   - 13 45 325 238x129x225 โตโยต้าโซลูน่า/ฮอนด้า ซีวิค แอคคอต ซีอาร์วี/มิตซูบิชิ สแปส 1.8/ ซูซูกิ คาร์เบียน
D60L-MF 46B24L-MF -   + 13 45 325 238x129x225 นิสสัน ซันนี่ เอ็นวี เซ้นทร้า 1.6/ ซูบารุ เลกาชี อิมเพรสซ่า1.6 /โตโยต้า โคโรลล่า ทุกรุ่น
D60L(S)-MF 46B24L(S)-MF -   + 13 45 325 238x129x225 ฮุนได แอคเซ็นท์/มาสด้า 323ชีดาน แอสติน่า 323/โตโยต้า โคโรลล่า 1.6 1.8 ยารีส/ ฮอนด้าซีอาร์วี ซีวิค (รุ่นใหม่)
65D23L-MF 65D23L-MF +   - 11 60 420 232x173x225 รถยนต์เครื่องยนต์2000 cc. ขึ้นไป/โตโยต้า แคมรี่ /นิสสัน เทียน่า เอ็กซ์เทรียล/ ซูซูกิ แกรนวีทาร่า
DD75-MF - -    + 15 75 420 278x172189 วอลโว่ ทุกรุ่น/บีเอ็มดับบลิว ทุกรุ่น/เรโนลต์/เปอร์โย ทุกรุ่น/เบนซ์

 
แบตเตอรี่สำหรับรถกระบะ 1 ตัน 1TON PICKUP BATTERY

รุ่น JIS type ลักษณะขั้ว แผ่น แอมป์ CCA ขนาด ม.ม. ติดตั้งในรถ
N70 65D31R +   - 13 70 389 305x173x225 ปิคอัพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ/ มาสด้า ไฟเตอร์ ชาลูน ดับเบิ้ลแค็ป ฟอร์ด เรนเซอร์ ชูเปอร์แคป/มิตซูบิชิ เอฟเค เอฟเอ็น/นิสสัน ฟอร์นเทียร์
N70Z 75D31R +   - 115 70 447 305x173x225 ปิคอัพ ทุกรุ่น/ โตโยต้า แลนด์ ครุชเซอร์ พาโด้ (ดีเซล)/อีซูซู เวก้า โรดิโอ แค็ปโฟร์
N70L 75D31L -    +    13 70 389 305x173x225 ปิคอัพทุกรุ่น/ อีซูซู ดีแมคซ์ สแปซแค็ป EX SLX /เซฟโลเลต โคโรลาโด
N70ZL 65D31L -    + 15 70  447 305x173x225 โตโยต้า คราว รอยัล ซาลูน /อีซูซุ ดีแม็ค โรดิโอ แค็ปโฟร์(3000cc.)/เชฟโลเลต โคโรลาโด
80D26R 80D26R +   - 15 65 582 260x173x225 โตโยต้า ดีโฟร์ดี/นิสสัน ฟอร์นเทียร์(วายดั YD)
80D26L 80D26L -    + 15 65 582 260x173x225 อีซูซู ดีแม็ดซ์ /โตโยต้า  วีการ์ อินโนว่า/มิตซูบิชิ ไทรทัน
G120 95D31R +    - 17 85 622 305x173x225 ใช้แทนในรุ่น N70 N70Z อีซูซู ปรูปเปอร์/มาสด้า    ไฟร์เตอร์ 4WD ดับเบิ้ลแค็ป 4WD/ฟอร์ดแลนเจอร์ ซูปเปอร์แค็ป 4WD ดับเบิ้ลแค็ป 4WD/โตโยต้า สปอร์ดครซเซอร์ สปร์อดไรเดอร์3.oL/มิตซูบิชิ ปาเจโร จีวาก้อน แกรนดิส 4WD /นิสสันเออร์นแวน
105D31R 105D31R +   - 19 85 710 305x173x225 ปิคอัพทุกรุ่น /รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อ (4WD)ทุกรุ่น/โตโยต้า D4D(เครื่องยนต์ 3000cc.)มิตซูบิชิปาเจโร ทุกรุ่น/ นิสสันฟรอน์เทีย ดับเบิ้ลแค็ป
105D31L 105D31L -    + 19 85 710 305x173x225 อีซูซุ ดแม็คซ์/โตโยต้า วีโก้ (ครื่องยนต์ 3000cc.)มิตซูบิชิ ไทรทรัน

แบตเตอรี่พร้อมใช้ MAINTENANCEE FREE BATTERY

รุ่น JIS type ลักษณะขั้ว แผ่น แปมป์ CCA ขนาด ม.ม. ติดตั้งในรถต์
80D26R-MF 80D26R-MF +   - 15 65 582 260x173x225 โตโยต้า D4D/นิสสัน ฟรอน์เทียร์(วายดี YD)
80D26L-MF 80D26L26-MF -   + 15 65 582 260x173x225 อีซูซุ ดีแม็คซ์/โตโยต้า วีโก้
D120-MF 95D31R-MF +   - 17 85 622 306x173x225 ปิคอัพทุกรุ่น(ใช้แทนรุ่น N70 N70Z G120)
D120L-MF D120L-MF -   + 17 85 622 306x173x225 ใช้แทนทุกรุ่น N70ZL
105D31R-MF 105D31R-MF +   - 19 85 710 305x173x225 ปิคอัพ ทุกรุ่น/ รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD)ทุกรุ่น/โตโยต้าD4D(เครื่องยนต์ 3000cc.)/มิตซูบิชิ ปาเจโร ทุกรุ่น/นิสสัน ฟรอน์เทียร์ดับเบิ้ลแค็ป (ใช้แทนรุ่น 105D31R)
105D31L-MF 105D31L-MF -   + 19 85 710 305x173x225 อีซูซุ ดีแมคซ์/โตโยต้า วีโก้ (เครื่องยนต์ 3000cc.)/มิตซูบิชิ ไทรทัร (ใช้แทนรุ่น 105D31L)Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ช.การไฟฟ้า&แบตเตอรี่ 65/19 ถนน เอกชัย-บางบอน ( ระหว่าง ซ.เอกชัย-บางบอน 86-84 ) แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10160 tel. 02-4158042- 02-4158043 , HP 081-6853377 , 0904372811 , ID LINE 08116853377